Sản phẩm dập | San-pham-dap
 • Chúng tôi-là nhà sản xuất chuyên nghiệp trong hệ thống cung ứng các sản phẩm phụ tùng
  ô tô, xe máy & máy móc công nghiệp.

  Với sứ mệnh là luôn luôn làm hài hòng yêu cầu khách hàng bởi chất lượng sản phẩm tốt,
  giá cả phù hợp, dịch vụ hoàn hảo và cải tiến hệ thống liên tục.

  Trở thành nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ nghành cơ khi tại Việt Nam


 •        
 •        

Sản phẩm dập

Sản phẩm công ty đang cung cấp:
+ Phụ tùng ô tô - xe máy: Cụm để chân sau, chân phanh, chân số, hộp số ,trục, round joint, nut spring, camdecomp, boss center, pipe, clamper, bar seat lock, guard element, Joint, punching, handle , handle shaft, plate clutch cam, bánh răng khởi động, chi tiết khác, giá đỡ chắn xích xe máy,tay gương ..
+ Phụ tùng ngành điện tử.
+ Sản phẩm cơ khí chính xác.
+ Các sản phẩm cơ khí khác: Sản phẩm dập, sản phẩm hàn, sản phẩm uốn, sản phẩm tiện
Xem thêm

Sản phẩm dập 6

Ứng dụng: abc

Nguyên vật liệu: abc

Xử lý bề mặt: abc

Sản phẩm dập 7

Ứng dụng: abc

Nguyên vật liệu: abc

Xử lý bề mặt: abc

Sản phẩm dập 8

Ứng dụng: abc

Nguyên vật liệu: abc

Xử lý bề mặt: abc

Sản phẩm dập 9

Ứng dụng: abc

Nguyên vật liệu: abc

Xử lý bề mặt: abc

Sản phẩm dập 2

Ứng dụng: abc

Nguyên vật liệu: abc

Xử lý bề mặt: abc

Sản phẩm dập 3

Ứng dụng: abc

Nguyên vật liệu: abc

Xử lý bề mặt: abc

Sản phẩm dập 4

Ứng dụng: abc

Nguyên vật liệu: abc

Xử lý bề mặt: abc

Sản phẩm dập 5

Ứng dụng: abc

Nguyên vật liệu: abc

Xử lý bề mặt: abc

Sản phẩm dập

Ứng dụng: abc

Nguyên vật liệu: abc

Xử lý bề mặt: abc

Sản phẩm dập 1

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 2

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 3

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 4

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 5

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 6

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 7

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 8

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 9

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 10

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 11

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 12

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 13

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 14

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 15

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 16

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 17

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 18

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 19

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 20

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 21

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 22

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 23

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 24

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 25

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 26

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 27

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 28

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 29

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 30

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 31

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 32

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 33

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Sản phẩm dập 34

Ứng dụng:

Nguyên vật liệu:

Xử lý bề mặt:

Bản quyển thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN INNOTEK                                                                      

Địa chỉ: Lô II - 4.1 Khu công nghiệp Quế Võ 2, Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh
Điện thoại: (+84) 222.3623318          Fax: (+84) 222.3623319
Email: info@innotek.com.vn/ sales@innotek.com.vn          Website: www.innotek.com.vn ; www.innotek.vn